Keurmerk FairBreed®

Een Logische stap!
Hoe herken ik één en ander ?

Een gecertificeerde inrichting is te herkennen aan het speciale FairBreed bord aan de gevel en/of op de balie en/of een FairBreed-sticker achter het raam.


.
De ondernemer ontvangt ook een FairBreed-certificaat. Hierop staat vermeld dat de inrichting aan de criteria, zoals gesteld, voldoet.
Elk jaar vindt er een hertoetsing plaats om te controleren of de gecertificeerde inrichting nog steeds aan deze eisen beantwoordt.

Het certificaat hangt vaak binnen ergens in het oog, of het staat op de balie.


Een gecertificeerd ouderdier is te herkennen aan het certificaat FairBreed ouderdier wat het dier heeft ontvangen na voldaan te hebben aan de voor het dier geldende gezondheidsonderzoeken.
De onderzoeken zijn positief, zodat het dier kan worden ingezet voor de fokkerij.

Een FairBreed nakomeling
is te herkennen aan het FairBreed (afstammings)certificaat. Dit ontvangt het dier als het geboren is uit twee FairBreed ouderdieren.Op het certificaat, zoals bovenstaand is afgebeeld is de gecertificeerde inrichting vrij om het eigen logo te gebruiken. Ook de naam van de inrichting (kennel, catterie) mag op het certificaat worden afgedrukt.

Deel 2 van het certificaat (onderstaand) is ondertekend door Stichting FairBreeding. Voor u het bewijs dat het dier wat u aanschaft een FairBreed dier is.


Een FairBreed Importdier
is te herkennen aan het FairBreed Import certificaat. Dit ontvangt het dier als het correct is geïmporteerd, gevaccineerd en geregistreerd en gecontroleerd door een dierenarts.


 

 

 

Contact gegevens

 

Stichting FairBreeding
Maarheeze

 

Mail: contact@fairbreed.nl

Bel: 0495-234000

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Stichting FairBreeding   info@fairbreed.nl