google-site-verification=2pNGWRdsyzizNK4-e6yyRxR9Sdr0e0yGICp41iSjOCw

Keurmerk FairBreed®

Een Logische stap!
Info deelnemers
Wat fijn dat u (mogelijk) wilt deelnemen aan het keurmerk FairBreed.

Fairbreed®  is het keurmerk voor het op een verantwoorde manier houden, verzorgen en fokken van gezelschapsdieren.

Als fokker wilt u graag erkenning voor wat u goed doet. U wilt zich graag onderscheiden.

Voelt u zich soms totaal niet meer begrepen en heeft u het gevoel dat er van alles voor u wordt bepaald, zonder dat er inbreng mogelijk is. Dit terwijl u er alles aan doet om het zo goed mogelijk te doen. U wordt niet meer begrepen omdat uw keuzes, veelal gebaseerd op kennis, anders zijn als die van andere.

Wij zijn van mening dat ook voor andere keuzes, een andere weg inslaan, op een andere manier fokken, respect dient te bestaan.
Fokkers welke fokken gebaseerd op kennis, willen uiteindelijk allemaal hetzelfde.

Een gezond en betrouwbaar dier fokken!
Waar ze een tevreden consument heel blij mee kunnen maken.

U bent u hier aan het goede adres, als u zich hier in kunt vinden.

Bij het keurmerk FairBreed zijn alle fokkers welkom, als ze voldoen aan de criteria FairBreed, zoals door Stichting FairBreeding vastgelegd.
Het keurmerk FairBreed is het keurmerk voor alle inrichtingen (kennel, catterie), die professioneel dieren fokken.
Professioneel is niet afhankelijk van grootte maar wel van de manier waarop.
Daarnaast voor alle dieren die gefokt zijn volgens gestelde criteria.

Het Keurmerk mag enkel gevoerd worden door betrouwbare inrichtingen  waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk en Verantwoord houden en fokken van dieren. En het mag, na controle, gevoerd worden door ouderdieren en hun nakomelingen.
Het Keurmerk heeft een belangrijk doel: FairBreed wil (de overheid, inrichtingen, fokkers en consumenten) het vertrouwen en de zekerheid geven dat het fokken en houden van dieren in Nederland correct en zorgvuldig gebeurt. Keurmerk FairBreed biedt daarvoor de waarborg.

Organisaties die dieren helpen in het buitenland (denk bijvoorbeeld aan de zwerfdieren) en ze dus importeren om ze een nieuw thuis te geven kunnen zich ook aanmelden. Ook hun inrichting waar ze de dieren hier in Nederland tijdelijk opvangen moet aan dezelfde eisen voldoen. Ook moet er voldaan worden aan het juist vervoeren, registreren, de juiste papieren, juist gechipt en gevaccineerd, en het op een goede manier verhandelen van een dier.  

We zijn er ons van bewust dat we behoorlijk wat van u vragen om in aanmerking te komen voor het keurmerk. Maar om het dierenwelzijn in de gehele sector naar een hoger level te brengen is dit nodig.
Maar als u het gewoon doet zoals het hoort is er niets aan de hand.
Dan komt u zonder problemen door de audit, en mag uw inrichting het keurmerk voeren.
Ook uw dieren zullen, als aan de eisen is voldaan, als FairBreed dieren worden aangemerkt.
Uw nakomelingen kunnen vervolgens in aanmerking komen voor een  FairBreed (afstammings)certificaat.

U heeft een goed contact met uw dierenarts. Voor FairBreed is dit noodzakelijk.
U kent het vast wel van het grootvee, waarbij de veehouder in continue contact staat met zijn of haar dierenarts. Dit is ook van belang bij een FairBreed inrichting. We hopen dat u er samen met uw vaste dierenarts alles aan gaat doen om het fokken naar een hoger level te tillen.

Wat zijn de kosten?
Het aanmelden voor FairBreed kost € 100,-- (eenmalig)
- Hiervoor ontvangt u van ons een programma met licentie om uw dieren in bij te houden, stambomen op te stellen, gezondheidsgegevens in te vermelden, eventueel inteelt te berekenen, geneeskundige zaken bij te houden enz. Dit programma is uitwisselbaar met ons.
Het is een offline programma, maar van waaruit u de de door ons benodigde gegevens kunt uitwisselen.
- Verder ontvangt u de benodigde formulieren om in te vullen.
Na ontvangst van de formulieren voeren we een eerste controle uit.
We kijken of dat u in aanmerking komt of dat er eventueel nog iets moet worden aangevuld.

De kosten voor de jaarlijkse audit zijn € 195,-- en vanaf € 4,95,-- per dier in uw inrichting.
Dit werkt met een staffel, dus is afhankelijk van het aantal dieren.

De ouderdieren kunnen als ze aan alle benodigde onderzoeken hebben voldaan
bij ons worden aangemeld. U kunt de gezondheidsformulieren uploaden.
Na controle hiervan keuren wij de dieren goed, als FairBreed® ouderdier.
Deze kunnen voor € 4,95 worden aangemeld. Het certificaat ontvangt u online in pdf formaat.

Nakomelingen geboren uit FairBreed ouderdieren kunnen in aanmerking komen voor een FairBreed (afstammings)certificaat.
Dit nadat u de formulieren die hiervoor benodigd zijn heeft geüpload.
In uw programma kunt u hiervoor zelf uw gewenste look instellen.
Dit wil zeggen met uw eigen logo en naam.
Wij verzorgen na uitwisseling van de gegevens uit het programma voor de officiële FairBreed® (afstammings)certificaten. De kosten hiervoor bedragen € 29,95 per dier.

De importdieren kunnen als ze op een correcte manier Nederland zijn binnengekomen en hierna door de dierenarts gezond zijn bevonden bij ons worden aangemeld. U kunt de gezondheidsformulieren uploaden.
Na controle hiervan keuren wij de dieren goed, als FairBreed® importdier.
Deze kunnen voor € 4,95 worden aangemeld. Het certificaat ontvangt u online in pdf formaat.

Daarnaast is er de FairBreedmarkt, waarop u als keurmerkhouder uw dieren mag plaatsen, of een vooraankondiging van een verwachte geboorte kunt doen.
Op deze markt wordt aangeven of het een import of een Nederlands dier betreft.
U kunt ook aangeven of dat het dier in het bezit is van een FairBreed certificaat.
Daarnaast ondersteunen wij u om de koper de juiste informatie te geven om hem/haar  te maken tot een goede houder van een dier.

Maar er is nu toch een FairDog programma. Een sectorbrede samenwerking.
Dat klopt. Alleen heeft dit programma volgens eigen zeggen nog enkele jaren nodig, om te komen tot waar FairBreed nu staat. FairDog is de opvolger van FairFok.

Ook keurmerk FairBreed is niet in een paar maanden opgesteld.
Hier is ook enkele jaren over heen gegaan om te komen tot waar het nu staat.
FairDog wordt opgezet vanuit verenigingde organisaties waar inbreng vanuit de praktijk nauwelijks mogelijk is.
Dit keurmerk daarentegen is opgesteld vanuit inbreng uit de praktijk, daarnaast rekening houdende met alle regels en de thans geldende wetgeving.

Wij communiceren graag met onze keurmerkhouders.
Zeker tijdens onze audits. We horen graag hun mening en inzicht.

Stichting FairBreeding bundelt de kracht van fokkers middels het keurmerk FairBreed.
Dus niet via verenigingen, maar door de goedwillende die zich kunnen laten certificeren.
Iedere fokker wil toch eigenlijk diep in zijn hart "de beste" zijn. Dat zit in fokkersbloed.

Deze zijn dan ook van harte welkom om met ons in contact te komen en mogelijke verbeterpunten ten opzichte van het keurmerk FairBreed in te brengen.

Het beste van alles wat we in de praktijk tegen komen willen we verzamelen, en dit onder brengen in de "Inrichting van de toekomst".
En zo  gaan we samen,  stapje bij stapje, deze sector naar een hoger level brengen.

Het is vrijblijvend om deel te nemen.

Samen gaan we voor gezondere en sociale dieren in Nederland.

Stichting FairBreeding


A.P.C. Box
voorzitterMet dank aan alle inrichtingen, fokkers, kopers, dierenartsen, onderzoekers, genetica, verzekeraars welke met ons gediscussieerd hebben over hoe het misschien anders zou moeten.
Misschien was u wel een belangrijke inbrenger tijdens een napraat borrel.

Als onafhankelijk partij hebben we getracht met allen rekening te houden en alles te samen laten komen in een keurmerk voor de gezelschapsdierenbranche. FairBreed®

 

 

 

Contact gegevens

 

Stichting FairBreeding
Maarheeze

 

Email: info@fairbreeding.nl

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Stichting FairBreeding   info@fairbreed.nl