Keurmerk FairBreed®

Een Logische stap!
Info dierenartsen
Wat kan ik als dierenarts voor jullie betekenen ?

Fairbreed®  is het keurmerk voor het op een verantwoorde manier houden, verzorgen en fokken van gezelschapsdieren.

Als dierenarts bent u een belangrijke schakel in enerzijds de strijd tegen de illegale handel en anderzijds het op een goede manier fokken van een gezelschapsdier.

U bent degene die jonge dieren in uw praktijk krijgt waarbij van alles niet in orde is.
Dit kunnen zaken zijn als b.v. het ontbreken van een chip, (buitenlands) paspoort, gezondheidscertificaat of de benodigde vaccinaties.

U heeft een goed contact met de fokker. Voor FairBreed is dit ook noodzakelijk.
U kent het vast wel van het grootvee, waarbij de veehouder in continue contact staat met zijn of haar dierenarts. Dit is ook van belang bij een FairBreed inrichting. Een vaste dierenarts.
We hopen dat u als vaste dierenarts de fokker wilt gaan begeleiden.

Fokkers kunnen zich bij u melden omdat ze graag in aanmerking willen komen voor het keurmerk FairBreed® op hun ouderdieren. Dit doen ze door een dier aan te bieden ter medische keuring. Of jonge dieren aan te bieden voor een vaccinatie en het op een correcte manier voorzien van chip en EU-paspoort. Deze jonge dieren komen, als ze geboren zijn uit FairBreed ouderdieren, in aanmerking voor een FairBreed (afstammings)certificaat. 

Deze fokker wil zich graag onderscheiden ten opzichte van de hondenhandel en/of andere veelal onwetende fokkers. De inrichting van de fokker is door ons al voorzien van het Keurmerk FairBreed®.
Als de inrichting niet gecertificeerd is kan de fokker niet deelnemen aan het keurmerk.
Als ze bij u met een mandje jonge dieren komen, om deze te vaccineren en te voorzien van een chip en paspoort kunt u niet controleren of ze in de (wettelijk) juiste huisvesting zijn grootgebracht. Daarom zit er allereerst een audit (certificering) op de inrichting waar ze worden gehouden, verzorgd en groot gebracht tot ze bij u komen . 

Naast het op een verantwoorde manier houden en verzorgen van dieren, begint het fokken van gezonde en sociale dieren, zoals u als dierenarts ongetwijfeld weet, met gezonde ouderdieren. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat 100% score op gezondheid niet haalbaar is, maar wel zo gezond en sociaal mogelijk.

Daarom richten we aan u het verzoek om het (potentiële) ouderdier te onderzoeken.
Onze deelnemers moeten voldoen aan de wet. De wet dieren ; fokken met gezelschapsdieren van het Besluit houders van dieren. De wet kent geen uitzonderingen, dus dit geldt gewoon voor een ieder die met een gezelschapsdier wil fokken. 

Het verzoek wordt aan u als vaste dierenarts van het dier gericht omdat u het dier steeds in uw praktijk ontmoet. Betreft het een grotere inrichting dan zult u daar geregeld over de vloer komen, maar niet bij de kleinere. Deze zult u enkel kennen van een consult.
Ook bent u middels de patiëntenkaart van het dier op de hoogte van eventuele problemen.

De manier van onderzoek is afhankelijk van het dier wat u krijgt aangeboden.

Soms vragen specifieke orgaansystemen om extra aandacht om een erfelijke aandoening zoveel mogelijk uit te sluiten dan wel op te sporen.
Hiervoor zijn voor sommige ziektes DNA technieken mogelijk.

Als u bent aangesloten bij Petscan kunt u via dit systeem achterhalen wat voor een ras extra aandacht vraagt.Of via het LICG.
Zoals u ongetwijfeld weet kunt u ook bij b.v. Dr. van Haeringen Laboratorium B.V., Certagen gmbh, Laboklin N.V., zien welke tests er beschikbaar zijn. .

Een verzoek aan u om de eigenaar van het dier te begeleiden bij het doen van deze onderzoeken.
DNA onderzoek is mogelijk door middel van een swap of afname van wat bloed bij het dier.
Onze voorkeur gaat uit naar onderzoek middels afname van bloed.
Er kan onderzoek gedaan worden naar één specifieke ziekte maar ook kan de eigenaar van het dier kiezen voor een combitest of een totale test. Afhankelijk van de wens van de eigenaar.
Indien nog niet in het bezit kan gelijktijdig een DNA ouderschapsprofiel worden gemaakt.

Verder zijn er onderzoeken mogelijk via röntgen en echo onderzoek.
En uiteraard door het algehele lichamelijke onderzoek.

Het kan ook zijn dat u een fokker voor een specifiek onderzoek moet doorverwijzen naar een collega dierenarts.

Als alle benodigde onderzoeken zijn verricht, en het dier is in het bezit van een chip en DNA profiel, dan vult u de gezondheidsverklaring in. Het kan ook zijn dat de fokker zelf al  verschillende onderzoeken heeft laten uitvoeren.
Hiervan heeft deze dan bewijzen, en deze mag u dan zo aftekenen.

Voor het ene dier zal het simpel zijn, en voor een ander dier wat uitgebreider.
De gezondheidsverklaring is nodig om de dieren met aanwijzingen voor erfelijke afwijkingen en/of gedragsproblemen uit te sluiten van het FairBreed® programma.

Op deze manier kunnen we komen tot gezondere en socialere dieren in Nederland.

De gezondheidsverklaring is te downloaden van deze site.

Het chippen van de jonge dieren mag met ingang van de nieuwe wetgeving alleen nog  door geregistreerde chippers worden gedaan. Dit betekent dat de chipper uit de anonimiteit komt.
Als dierenarts hebt u automatisch de registratie van chipper wanneer u correct in het diergeneeskunderegister staat.

Als er bij een FairBreed inrichting jonge dieren zijn geboren dan voorziet u deze op de leeftijd van ongeveer 6 weken van een chip. U vaccineert en controleert de jonge dieren en zorgt dat ze in het bezit komen van een EU-paspoort. U vult uw deel van het paspoort in, plastificeert de pagina met het chipnummer af, en legt dit alles vast middels een formulier.
Het formulier voor het correct vastleggen van het registreren van de dieren, chipnummers en paspoortnummers is te downloaden van deze site.
U ontvangt van de fokker een kopie van het formulier voor uw administratie.
De fokker administreert het originele formulier.

Als u een hond chipt, bent u in de nieuwe wetgeving (zoals het er nu naar uit ziet) verplicht om deze chip en dus hond te registreren in het I&R systeem. Daarnaast moet u als dierenarts het nummer van het uitgegeven paspoort registreren in het I&R systeem.
N.B. Het registreren van het paspoortnummer in uw eigen administratie was al verplicht.

Chipt u een andere diersoort, dan geldt dit niet, maar moet u wel aangeven dat een bepaalde  chip in een andere diersoort dan hond is geplaatst.

Constateert u afwijkende situaties (zogenaamde vlaggen), dan legt u ook deze vast in het I&R systeem. Deze vlaggen zijn functioneel voor het toezicht en handhaving door de Overheid.

U bent dus een belangrijke schakel, om de gehele sector naar een hoger level te brengen.

Wij hopen dan ook dat we op uw medewerking mogen rekenen.

Samen gaan we voor gezondere en sociale dieren in Nederland.

Stichting fairbreeding


A.P.C. Box
voorzitterMet dank aan alle dierenartsen welke ons ondersteund hebben bij de opzet van het medische gedeelte.. 

 

Contact gegevens

 

Stichting FairBreeding
Maarheeze

 

Mail: contact@fairbreed.nl

Bel: 0495-234000

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Stichting FairBreeding   info@fairbreed.nl