Info algemeen


Wat leuk dat u ons gevonden heeft en dat u graag wat meer wilt weten over het  keurmerk FairBreed.

Wat is Fairbreed® ;
FairBreed is het keurmerk voor het op een verantwoorde manier houden, verzorgen, fokken en verhandelen en/of bemiddelen van gezelschapsdieren.

Het professionele keurmerk
voor de gezelschapsdierenbranche
.

Waarom een Keurmerk voor gezelschapsdieren?

Een maatje voor het leven vinden,
is niet altijd even gemakkelijk.

Dit keurmerk gaat consumenten die zoekende zijn helpen om door de bomen het bos te zien.
Het eenvoudiger maken om de professionele fokker te kunnen herkennen.FairBreed is het keurmerk voor alle locaties, die dieren fokken en/of bemiddelen.

Het keurmerk is niet afhankelijk van de grootte, dus dat kan éénmalig, professioneel of  beroepsmatig zijn.
Het voeren van het keurmerk wil wel zeggen dat er voldoende kennis in huis is om op een goede manier te fokken, en dat de dieren op een goede manier gehuisvest zijn, en verzorgd worden.

Dit betekent dus ook dat alle dieren gefokt zijn volgens gestelde criteria.
Het Keurmerk mag enkel gevoerd worden door betrouwbare inrichtingen waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk en Verantwoord houden en fokken van dieren.

Het Keurmerk heeft een belangrijk doel: FairBreed wil (de overheid, inrichtingen, fokkers en consumenten) het vertrouwen en de zekerheid geven dat het fokken en houden van dieren correct en zorgvuldig gebeurt.

Keurmerk FairBreed biedt daarvoor de beste waarborg.

Het Keurmerk Fairbreed® waarborgt dat aangesloten inrichtingen werken volgens de criteria van het FairBreed Keurmerk.
In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan dragers van het keurmerk zich moeten houden.
- Locaties ; moeten op een goede manier dieren huisvesten, houden en verzorgen.
- Ouderdieren ; moeten op gezondheid zijn gekeurd, alvorens er mee wordt gefokt
- Nakomelingen ; zijn geboren uit FairBreed ouderdieren

- FairBreed importdieren zijn dieren die correct zijn geïmporteerd, correct gevaccineerd en 
  correct geregistreerd,

Hierop wordt toegezien door de onafhankelijke Stichting FairBreeding.

De gestelde eisen zijn naar de nieuwste inzichten over hoe maatschappelijk verantwoord fokken en houden van dieren zou moeten gebeuren.
Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt dat er mocht u er met de fokker niet uitkomen, er bemiddeld zal worden.

Waarom certificeren inrichting, ouderdieren en nakomelingen?

Het verantwoord houden en fokken is afhankelijk van meerdere zaken en daarom wordt er gecertificeerd op een drietal zaken.

In een hele mooie inrichting, of dat nu hobby- of bedrijfsmatig is, hoeven niet per definitie mooie gezonde dieren te worden gefokt.
In een inrichting moet uiteraard alles netjes in orde zijn en de jonge- alsook ouderdieren moeten goed behandeld en verzorgd worden.
En binnen een hele simpele inrichting kunnen ook mooie gezonde dieren worden geboren.

Alles moet in het werk zijn gesteld om een zo gezond en sociaal mogelijk dier te fokken.  Alles in het werk gesteld, betekend ook dat de ouderdieren zijn getest alvorens er mee werd gefokt.
De dieren zijn geboren op een locatie die het keurmerk FairBreed mag voeren, en het jonge dier, wat u eventueel aanschaft, is in het bezit van een FairBreed (afstammings)certificaat.

Er is dus een grotere kans op de aankoop van een gezond dier.

Er wordt niet onbewust een aankoop gedaan uit handel waar winst voorop staat, en dierenwelzijn aan de laars wordt gelapt.Er wordt een goed verzorgd dier aangeschaft, juist gevaccineerd, geïdentificeerd en geregistreerd.
Bij een keurmerk fokker die voldoende kennis bezit en overdraagt.

Kortom we maken het eenvoudiger om het goede adres te vinden.

Daarnaast zijn we onafhankelijk;
Of een dier gefokt is onder de de auspiciën van de Raad van Beheer, Cupidog, VBK, FGH, een ander stamboek, zelfstandige fokker zonder aansluiting, een eenmalige hobbyfokker, een professional of een beroepsmatige.
Iedereen kan zich bij het keurmerk aansluiten.
Als het geheel maar goed en met passie gebeurt.

We bekijken het vanuit een ander oogpunt.
De verzorging en kennis moet goed zijn.
Dan eerst de gezondheid en dan pas de rest.

Het uiteindelijke verschil (tegen hondenhandel) maakt de fokker (met hulp van de dierenarts) tesamen met de koper!
Is de fokker bereid er alles aan te doen om een zo gezond en sociaal dier te fokken!
En is de koper bereid te kopen bij de faire fokker.

Voor ons telt; Breed Fair !! ; Voor een contente mens.


We trachten de partijen op een goede manier samen te brengen.
Stel je voor dat je onwetend uit het verkeerde circuit aanschaft .....

Zeker 50% van het aanbod zijn onbekende dieren en worden gehaald uit andere landen. Soms ongechipt en met onduidelijke papieren. Herkent u ze?

Er is veel ellende en deze niet zo nette en oneerlijke handel moet nu eindelijk eens gestopt worden.

De consument, de (potentiële) koper, kan hier een belangrijk steentje aan bijdragen.
Bent u hiertoe bereid?

Kopen op wat minder duidelijke adressen maakt dat fokfabrieken in  zowel binnen- als buitenland zullen blijven bestaan. Koop dus bij vertrouwde adressen.

De koper is misschien wel de belangrijke schakel.
Zolang deze, misschien onwetend, uit de niet zo nette handel koopt, blijft het probleem bestaan.

Fokgerelateerd dierenleed. Veelal met het blote oog te herkennen.
Denk aan te korte snuiten, een onnatuurlijke bouw, geen haren, vouworen enz.
Erfelijke aandoeningen. Soms resulterend uit te veel inteelt in een ras, of door te fokken met erfelijk belaste dieren. 

Dit moet veranderen en daarom is er nu het keurmerk!

Een keurmerk waar fokkers zich bij aan kunnen sluiten.
Dus fokkers welke zich graag willen onderscheiden omdat ze het gewoon goed doen.

Op de keurmerksite kan je als belangstellende checken waar je betrouwbare fokkers kunt vinden.

Neem enkel een kijkje bij fokkers die het keurmerk FairBreed® voeren.
Is de fokker niet, of nog niet gecertificeerd, vraag naar waarom niet en of ze zich nog willen laten certificeren, zodat ze het keurmerk FairBreed mogen voeren.
Voor elke goede fokker zijn de criteria dusdanig duidelijk en gewoon simpel omdat ze het altijd al goed doen dat certificeren geen probleem is. Deze mogen terecht met trots het keurmerk FairBreed voeren. Hiermee kunnen ze zich onderscheiden.

Kies dus voor deze FairBreed fokkers en voor een dier met een FairBreed (afstammings)certificaat. Dan bent u er zeker van, dat wij, samen met de professionals, een aantal zaken voor u gecontroleerd hebben.
En dat u een fokker treft,  die er alles aan doet,  om een zo gezond en sociaal mogelijk dier te fokken. Daarnaast zal de fokker er alles aan doen om u een goede houder van een dier te laten zijn.

Ik was bij een fokker die het Keurmerk FairBreed® voert, maar toch...

Uiteraard ..... er zijn verschillen tussen fokkers;
en smaken van mensen verschillen.

De ene consument zal het prettiger vinden om bij een beroepsmatige te kopen, gezien bepaalde voordelen, en een ander bij een hobbyist aangezien dat deze maar éénmalig een nestje heeft. Of bij de fokker die maar heel zelden een nestje heeft.

Beide partijen zijn in orde en te herkennen als ze het Keurmerk FairBreed voeren.

Maar dit neemt niet weg dat ook U zelf er een prettig gevoel bij moet hebben.
Tussen fokker en koper moet een bepaalde klik zijn.Een bepaald gevoel.

De fokker moet het gevoel hebben dat het dier bij U goed terecht komt,
en U moet het gevoel hebben dat U een fijn betrouwbaar gezond diertje
koopt bij een fokkerl die weet waar deze mee bezig is.

Is deze klik er niet; dan kunt u beter kiezen voor een andere fokker.

Iedereen is anders, verschil in mening en opvatting is mogelijk in deze.
Maar wat telt is dat je het doen van de aankoop of verkoop als prettig ervaart.

En wat gezondheid betreft ; 100% garantie op gezondheid is helaas nooit te geven.
Wel moet er alles in het werk zijn gesteld om een zo gezond en sociaal mogelijk dier te fokken.

Maar desondanks kan de natuur falen en dus in uitzonderlijke gevallen anders bepalen ....


Wat we wel kunnen garanderen is dat er ook alles aan gedaan is om het jonge dier een zo goed mogelijke start in het leven te geven.

We hopen dat ook u gaat voor een FairBreed dier.
Of als het een import dier betreft voor een FairBreed import dier.

Samen gaan we voor gezondere en sociale dieren in Nederland.

Stichting fairbreeding


A.P.C. Box
voorzitter

Met dank aan alle inrichtingen, fokkers, kopers, dierenartsen, onderzoekers, genetica, verzekeraars welke met ons gediscuseerd hebben over hoe het misschien anders zou moeten.
Misschien was u wel een belangrijke inbrenger tijdens een napraat borrel.

Als onafhankelijk partij hebben we getracht met allen rekening te houden en alles te samen laten komen in een keurmerk voor de gezelschapsdierenbranche. FairBreed®

 

 

Contact gegevens

 

Stichting FairBreeding

 

Mail: contact@fairbreed.nl

 

Bel: 0495-234000

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020-2023 Stichting FairBreeding   info@fairbreed.nl